Get the Flash Player to see this rotator.
 
金門有情•浯江有心
金門,經幾番砲火洗禮而享有盛名
醉人之醇酒、淳樸之民風、珍貴之古蹟
使其成為現今一新興觀光勝地。
位於金城鎮的浯江大飯店,擁有121間豪華客房
除了各式餐廳、宴會廳外,亦設有當地名產精品店
全新浯江恭迎大駕,金門之行滿載而歸
                                                                                            >>more
 


金門 鸕鶿 Great Cormorant
鸕鶿是金門主要的冬候鳥,隨著天氣愈
來愈冷,聚集也愈來愈多,12月到2月是
數量的巔峰......
高梁酒香(未滿18歲請勿飲酒)
金門地區高粱總產量為三百餘萬公斤,大小麥為六餘萬公斤,全數由金門酒廠分赴各村里以優惠的價格兌,供釀製高粱酒之用。
金門特色之旅-風獅爺
風獅即風師,又稱風伯。在《風俗通義•嗣祀典篇》說:「風禮風師者,箕星也,箕主簸揚,能致風氣。」.....
   
浯江大飯店股份有限公司
金門縣金城鎮西海路三段100號    TEL: (082)322211   /   FAX: (082)323322    100, Hsi Hai Rd, Sec.3, Chin Cheng Town,
Kinmen Hsien, Taiwan, R.O.C.